Case: Aarhus Tech

Virksomhedskulturen på rette kurs

Aarhus Tech ønskede at afdelingerne i institutionen skulle arbejde bedre sammen for at forbedre kundetilfredsheden. Fokus på kulturen i organisationen via dialogværktøjet Kulturoceanet® og en sund debat kyndigt styret af Lone Aagaard fra Kommitment har givet klare mål for den interne kommunikation på uddannelsesinstitutionen.

Aarhus Tech, Center for facility services, uddanner serviceassistenter, ejendomsserviceteknikere og sikkerhedsvagter. Elevernes uddannelse veksler mellem skoleophold og praktikforløb ude i private og offentlige virksomheder. Uddannelsesinstitutionen henvender sig således til to specifikke kundegrupper; virksomhederne og eleverne.

Aarhus Tech Center for Facility Services, ejendomsserviceteknikeruddannelsen ønskede at forbedre samarbejdet i en ny organisation, hvilket skulle give mere tilfredse kunder. Uddannelsesinstitutionen indledte derfor et samarbejde med Lone Aagaard fra Kommitment, der gennem en lang årrække har arbejdet med kulturprocesser i organisationer og udviklet det oplevelsesbaserede dialogværktøj Kulturoceanet® til samme formål.

En tur på kulturens verdenshave

Kulturoceanet® er blandt andet velegnet til at skabe sammenhæng mellem forskellige funktioner i en virksomhed og give medarbejderne større indbyrdes forståelse og et fælles sprog, og det var derfor oplagt til processen på Aarhus Tech.

”Det gik fantastisk. Efter kort tid var alle involveret i processen. Man kan simpelthen ikke lade være med at leve sig ind i det, fordi arbejdet med Kulturoceanet er så involverende. Alle skal deltage, og alle skal høres, så du kan ikke undgå at være med,” fortæller Helle Hollmann, der er virksomhedskonsulent hos Aarhus Tech.

”Kulturoceanet er bygget op på en helt anderledes måde, end man er vant til at arbejde. Vi snakker om begreber som ’bundgarn’, ’vindkraft’ og ’mytefisk’. Man hæver debatten op på et niveau, hvor man ikke kritiserer enkeltpersoner, men i stedet sætter billeder på, så der ikke er nogen, der føler sig angrebet,” forklarer hun.

Engagerede medarbejdere

Gennem processen fik de identificeret en række indsatsområder, som kunne styrke samarbejdet og dermed på sigt også forbedre kundetilfredsheden.

”Vi har allerede fået meget ud af det. Folk har fået en større forståelse for, hvorfor vi hver især gør, som vi gør, og når noget en gang i mellem går skævt, handler det næsten altid om kommunikation i en eller anden grad. Et af de konkrete tiltag er, at vi har sat os for at få løst alle de små problemstillinger, man altid støder på i hverdagen. Hver gang vi møder en udfordring, skal vi have beskrevet procedurerne, så alle ved, hvad der skal gøres og hvorfor,” fortæller Søren Andersen, der er chef for Center for facility services.

Samtidig påpeger Helle Hollmann, at medarbejdernes eget initiativ er vigtigt, for at få mest mulig engagement i processen.

”Det har givet inspiration og blod på tanden til at arbejde koncentreret med vores samarbejde og kommunikation. Folk så hurtigt nødvendigheden, og alle tog fat, fordi de synes, det er fedt. Vi har ejerskab for kulturprocessen og føler, at det er vores projekt,” siger hun.

 
Kommitment International | CVR: 29786038 | Svanesmindevej 1, 8420 Knebel - Denmark | Tlf.: + 45 21 91 51 46